Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact
Trainingsaanbod

Interculturele communicatie (patiënten)

Interculturele communicatie (ouderen)

Multicultureel werken in de zorgsector

Nederlands voor anderstalige artsen/verpeegkundigen

Omgaan met lastige situaties

Werken in een multicultureel team

 

Culturele diversiteit

 

Interculturele communicatie in de hulpverlening

Zonder goede communicatie is goede hulpverlening niet mogelijk. Mensen moeten elkaar niet alleen 'verstaan', maar ook elkaars gedragscodes begrijpen.
Bij contacten tussen mensen met verschillende culturele achtergronden, bestaat een verhoogde kans op misverstanden, wanneer men niet goed op de hoogte is van elkaars normen en waarden, leefregels en gedragscodes. Cultuur is daarbij echter een heel breed begrip, dat niet alleen betrekking heeft op etnische afkomst.

Vooral vooroordelen en wantrouwen spelen een grote rol. Het probleem zit hem er dan ook niet zo zeer in dat de ander zo 'anders' is, maar dat men zelf een kortzichtige inschatting maakt.

De training

Vooraf krijgen de deelnemers een vragenformulier waarop zij hun leervragen kunnen aangeven. Aan de hand hiervan zal het definitieve programma worden opgesteld.

De volgende zaken komen in ieder geval aan de orde:

  • inzicht in interculturele communicatie
  • vooroordelen
  • opvattingen rondom ziekte en gezondheid
  • enige achtergrondkennis van verschillende migrantenculturen
  • gespreksvaardigheden

Methode

De training heeft vooral een praktijkgericht karakter: het is dan ook van belang dat iedereen actief deelneemt aan groepsgesprekken, rollenspellen e.d. Er zijn twee trainers: een voor het theoretische gedeelte, eventueel bijgestaan door een gastspreker, en een allochtone acteur/trainer voor de rollenspellen.
De deelnemers krijgen een map met theorie en artikelen, die ook na de training gebruikt kan worden als naslagwerk.

Resultaat

De deelnemers leren in oefensituaties culturele en persoonlijke eigenschappen te onderscheiden en problemen vanuit twee culturen te bekijken en op te lossen.

Aan het eind van de training hebben de deelnemers:

  • meer vaardigheid in het omgaan met allochtone patiënten (gesprekstechnieken);
  • inzicht in eigen handelen (vooroordelen, gedragscodes, waarden en normen);
  • enige achtergrondkennis van verschillende migrantenculturen (leefwijze, religie, beleving
  • van ziekte en gezondheid e.d.)

Ontwikkelde competenties: intercultureel bewustzijn, luisteren, interpersoonlijke integriteit

Doelgroep

Medewerkers die veelvuldig te maken hebben met migranten.

Duur

4 dagdelen

Kosten

De kosten van deze training zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal deelnemers en de tijdsinvestering. Wilt u een vrijblijvende offerte of meer informatie over deze training? Vul dan het formulier in.

Activiteiten in Marokko


Coachreis Marokko

Bootcamp Marokko


Open trainingen voorjaar 2018

Oplossingsgericht coachenWat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2019 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.