Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact
Trainingsaanbod

Interculturele communicatie (patiënten)

Interculturele communicatie (ouderen)

Multicultureel werken in de zorgsector

Nederlands voor anderstalige artsen/verpeegkundigen

Omgaan met lastige situaties

Werken in een multicultureel team

 

Culturele diversiteit

 

Multicultureel werken in de zorgsector

In toenemende mate krijgt u als hulpverlener te maken met cliënten/patiënten uit verschillende culturen. Steeds meer blijkt dat deze diversiteit aan cliënten/patiënten om een specifieke behandeling vraagt.

In hoeverre moet u rekening houden met de zorgbehoefte van cliënten/patiënten met verschillende culturele achtergronden, met name als ze verschillen van uw eigen achtergronden? Hoe kunt u (en uw organisatie) rekening houden met de culturele wensen van uw cliënten/patiënten? Hoe gaat u om met situaties van botsende normen en waarden? Over welke kennis moet u beschikken om gepaste begeleiding te kunnen verlenen?

In deze training zoeken we samen met u naar een antwoord op deze vragen. We spiegelen de cultuur van de ander aan uw eigen cultuur. U bent daarbij zelf het uitgangspunt; de patiënt is het onderwerp. Het accent ligt op de onderlinge interactie tussen uzelf en de cliënt/patiënt.

Resultaat

U wordt u bewust van uw eigen culturele bril, die u, wanneer dit nodig is, af kunt zetten. U kunt u afvragen wat uw westerse benadering betekent voor uw cliënt/patiënt uit een andere cultuur. U begrijpt de logica van de ander en u kunt het gedrag van de cliënt/patiënt op de juiste wijze interpreteren. Ontwikkelde competenties: gespreksvaardigheden, interculturele sensiviteit, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, zelfinzicht en zelfvertrouwen. 

U bent in staat om:

 • contact te maken met patiënten met verschillende culturele achtergronden;
 • de invloed van elkaars referentiekader op de communicatie in te schatten;
 • de verschillende doelen van het anamnesegesprek behalen;
 • om te gaan met de taalproblemen van uw patiënten;
 • het effect van verschillende communicatiestijlen in te zien.

Doelgroep

Iedereen die in de zorg- of hulpverleningssector werkzaam is en te maken krijgt met cliënten/patiënten met verschillende culturele achtergronden.

Methode

In een eerste gesprek worden de leerwensen geïnventariseerd. Op basis hiervan ontwikkelen we een trainingsprogramma geheel op maat.

Maatwerk

We gaan uit van de praktijksituatie van uw organisatie. Hiervoor is het belangrijk dat we uw organisatie leren kennen. Op deze manier kunnen we voorbeelden en bedrijfsspecifieke cases gebruiken die voor de deelnemers herkenbaar zijn, waardoor het effect van de training groter zal zijn.

Programmaonderdelen

 • het verwerven van inzicht in interculturele communicatie
  • wat is cultuur?
  • wat is communicatie?
  • welke valkuilen zijn er in interculturele communicatie?
 • achtergronden van verschillende culturen en religies m.b.t. ziektebeleving, sekseverschillen, communicatiestijlen, emoties e.d.
 • omgaan met anderstaligheid
 • verschillende manieren van communiceren
 • het omgaan met de regels van de organisatie
 • het aanleren van nieuwe vaardigheden
 • het verbeteren van bestaande vaardigheden

Duur

De duur van de training varieert, afhankelijk van de doelstelling. Het standaardprogramma bestaat uit twee aaneengesloten dagen of twee losse dagen met een tussenperiode van drie weken.

Kosten

De kosten van deze training zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal deelnemers en de tijdsinvestering. Wilt u een vrijblijvende offerte of meer informatie over deze training? Vul dan het formulier in.

Activiteiten in Marokko


Coachreis Marokko

Bootcamp Marokko


Open trainingen voorjaar 2018

Oplossingsgericht coachenWat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2018 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.