Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Alle trainingen

Coaching

Trainingen anderstaligen

Nt2


 

Diversiteit & intercultureel vakmanschap

De Nederlandse arbeidsmarkt is de laatste decennia steeds diverser geworden. Vergrijzing, de multiculturele samenleving, de toenemende internationalisering, open grenzen, het afbouwen van de WAO en andere voorzieningen, dit alles heeft geleid tot een diverser personeelsbestand. Organisaties hebben te maken met een diversiteit aan werknemers met daarbij horend een grote diversiteit aan behoeften, wensen en talenten. Niet alleen het personeelsbestand is diverser geworden, ook de afzetmarkt diversifieert. De demografische ontwikkelingen zijn niet meer te stuiten: de arbeidsmarkt én de afzetmarkt worden bevolkt door mensen van verschillende sekse, leeftijden,  seksuele voorkeur, achtergrond, ras, etniciteit, religie, capaciteiten, vaardigheden enzovoorts.

ATOR is gespecialiseerd in gedrag en communicatie. En in diversiteit, met name waar het gaat om verschillen in taal, cultuur en religie.

De cultuur waarin iemand opgroeit heeft veel invloed op de wijze waarop je denkt en voelt. Dit geldt voor iedereen, of je nu allochtoon bent of autochtoon. Verschillen in denken en voelen - maar ook verschillen de manier van communiceren - kunnen leiden tot misverstanden en zelfs tot uitsluiting.

Leren omgaan met diversiteit vereist een veranderproces. Dit veranderproces heeft tot doel ieder individu tot zijn of haar recht te laten komen in een organisatiecultuur die gekenmerkt wordt door wederzijds vertrouwen en respect. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers binnen de organisatie, maar ook voor de contacten met mensen buiten de organisatie, bijvoorbeeld in het contact met klanten, cliënten, leerlingen of patiënten.

Organisaties staan voor een grote uitdaging: hoe halen we het beste uit al onze medewerkers (rekening houdend met al hun verschillen en overeenkomsten) en hoe sluiten we zo goed mogelijk aan bij de wensen en behoeften van onze klanten. Een goed diversiteitsbeleid is inclusief. Het bevordert de benodigde diversiteitscompetenties bij de medewerkers en het zorgt voor een klimaat van gedeelde waarden en normen.

ATOR kan uw organisatie ondersteunen op het gebied van diversiteitsmanagement, bijvoorbeeld door middel van advies en training. Onze expertise is met name gericht op intercultureel vakmanschap.

Activiteiten in Marokko


Coachreis Marokko

Bootcamp Marokko


Open trainingen voorjaar 2018

Oplossingsgericht coachenWat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2019 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.