Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Alle trainingen

Coaching

Trainingen anderstaligen

Nt2


 

Werktaal

Dit traject bestaat uit lessen Nederlandse taalvaardigheid, gecombineerd met sociale en communicatieve vaardigheden, gericht op de toekomstige werkzaamheden. Het traject omvat per week 3 dagdelen gedurende negen maanden. Een dagdeel omvat drie lesuren en één uur zelfwerkzaamheid. Naast de contacturen met de docent, krijgen de cursisten de mogelijkheid zich in te schrijven voor aparte spreekvaardigheidsgroepen en huiswerkbegeleiding.

De lessen zijn gericht op functionele taalvaardigheid en competentieontwikkeling. Dat wil zeggen dat de cursisten datgene wat zij geleerd hebben, in reële communicatieve situaties moeten toepassen. Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de taalvaardigheid, maar ook aan het zelfstandig leervermogen.

De volgende competenties worden ontwikkeld: zelfstandig leervermogen, leermotivatie, mondelinge presentatie, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, schriftelijke vaardigheden, sociale en communicatieve vaardigheden, zelfstandig werken, doorzettingsvermogen, samenwerken, aanpassingsvermogen, initiatief nemen, toekomstvisie, plannen en organiseren.

Er wordt tijdens de cursus gebruik gemaakt van diverse didactische werkvormen, zoals klassikale instructie, werken in tweetallen, groepswerk, individuele opdrachten, ‘buitenschoolse’ opdrachten.

neem direct contact op voor meer informatie


Doelgroep:

 • gemotiveerde allochtone mannen en vrouwen
 • leeftijd tussen 25 - 40 jaar (hiervan mag afgeweken worden)
 • opleiding in eigen land: basisschool (gealfabetiseerd in het Latijnse schrift), eventueel
 • aangevuld met enige jaren voortgezet onderwijs
 • Nederlandse taalvaardigheid op niveau A2 (Dit houdt in: een redelijke spreek- en
 • luistervaardigheid. De deelnemers kunnen eenvoudige instructie volgen)
 • werkloos/arbeidsongeschikt en op zoek naar werk

Resultaat:

De deelnemer beheerst de Nederlandse taal zodanig dat hij in staat is als volwaardig
medewerker binnen een organisatie te functioneren. Hij beschikt dan over een woordenschat
die voldoende is om zich in verstaanbaar Nederlands uit te drukken. Bovendien is hij in staat
om instructies op te volgen, gesprekken te voeren e.d. Daarbij heeft hij kennis van de
Nederlandse omgangsvormen op de werkvloer.

Taalvaardigheid: Aan het eind van de cursus zijn de deelnemers in staat om:

spreken:

 • zich in verstaanbaar Nederlands uit te drukken, zonder storende fouten;
 • beschrijvingen van gebeurtenissen, situaties, objecten e.d. te geven in een logische volgorde, waarbij het verband tussen de verschillende (tekst)onderdelen duidelijk naar voren komt;
 • informatie te vragen en te geven;

luisteren:

 • informatie van verschillende informatiebronnen te begrijpen (bijvoorbeeld instructie op het werk);

lezen:

 • eenvoudige teksten te lezen en de bedoeling ervan te achterhalen (bijvoorbeeld instructieteksten, mededelingen, eenvoudige krantenberichten, eenvoudige brieven van instanties);

schrijven:

 • eenvoudige teksten te schrijven zonder storende fouten (bijvoorbeeld een briefje, een korte rapportage, een telefoonnotitie);
 • een curriculum vitae samenstellen.


Communicatieve/sociale vaardigheden

Aan het eind van de cursus kennen de deelnemers:

 • het verschil tussen verschillende taalregisters (formeel, informeel, vaktaal, jongerentaal);
 • de verschillen in omgangsvormen (o.a. culturele verschillen/normen en waarden);
 • het verschil tussen feiten en meningen;
 • verschillende manieren om een mening naar voren te brengen;
 • verschillende gespreksvormen (sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek, informatief gesprek);

Aan het eind van de cursus kunnen de deelnemers:

 • zich presenteren bij een organisatie;
 • opkomen voor eigen problemen e.d.;
 • voor zichzelf een sterkte/zwakte-analyse maken m.b.t. communicatieve vaardigheden;
 • zich in groepsverband uitdrukken (bijv. tijdens een discussie);
 • telefonische inlichtingen vragen en geven;
 • een formeel gesprek voeren (sollicitatiegesprek, functioneringsgesprek e.d.);
 • een informeel gesprek op het werk met collega’s voeren;


Cursusomvang

3 dagdelen per week gedurende 9 maanden
huiswerk- en spreekvaardigheidsbegeleiding (minimaal 3 x per week)

Groepsgrootte

10 personen

Aanvang cursus

In overleg met uitkerende instantie, arbeidsbemiddeling e.d.

Cursusverloop:

 • aanmelding via aanmeldingsformulier
 • voorlichtingsbijeenkomst/intake-gesprek
 • niveautoetsing
 • verslag/offerte aan opdrachtgever
 • schriftelijke toestemming van opdrachtgever
 • start traject
 • tussentijdse toetsing
 • gemiddeld 1 x per maand contact met opdrachtgever over de vorderingen, presentie d.m.v
 • tussentijdse evaluatie (mondeling en schriftelijk)
 • eindtoets
 • eindevaluatie met cursisten
 • eindevaluatie met opdrachtgever (mondeling en schriftelijk)


Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van de methode Startpunt. Verder wordt tijdens het
traject gebruik gemaakt van eerder ontwikkeld aanvullend materiaal. Dit materiaal bevat:

 • woordenschatuitbreiding (tot niveau B1)
 • impliciete en expliciete grammaticale ondersteuning, w.o.
  • eenvoudige zinsconstructi
  • werkwoordsvervoegin
  • juist gebruik van werkwoordstijde
  • meervoudsvormin
  • juist gebruik van voornaamwoorde
  • verbanden in zinnen en grotere tekstgehele
  • tekstbegrip (bijvoorbeeld van instructieteksten)
 • manieren van communiceren in verschillende situaties (=communicatieve/sociale vaardigheden)
 • interculturele elementen in de communicatie (normen en waarden op het werk e.d.)
 • veel praktische oefeningen (spreekvaardigheid)
 • oriëntatie op werk (sollicitatie, curriculum vitae e.d.)
 • vaktaal (gedifferentieerd)


Kosten

Wilt u meer informatie of een offerte? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Alle cursussen voor anderstaligen  neem contact op

Activiteiten in Marokko


Coachreis Marokko

Bootcamp Marokko


Open trainingen voorjaar 2018

Oplossingsgericht coachenWat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2018 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.