Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Alle trainingen

Coaching

Trainingen anderstaligen

Nt2


 

Sociale activering

ATOR verzorgt al jaren diverse cursussen op het gebied van Nederlands als tweede taal. Het opleidingsniveau in het land van herkomst varieert bij onze cursisten van geen onderwijs tot en met een universitaire opleiding.

Wij gaan uit van competentiegericht onderwijs en functionele taalvaardigheid. Dat wil zeggen dat de cursisten het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. Daarbij worden de volgende competenties geoefend: mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, mondelinge presentatie, leervaardigheid, zelfstandig werken, communicatieve en sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen, initiatief nemen.

De cursussen worden altijd op maat gemaakt na overleg met de opdrachtgever. Ook de locatie hoeft geen probleem te zijn. De docenten van ATOR zijn zeer flexibel inzetbaar.
We geven de cursussen niet alleen op onze eigen locatie in Schiedam, maar ook in de regio en zelfs in door de opdrachtgever aangewezen ruimtes, zoals moskeeën en wijkcentra.

Doelgroep

Oudkomers/nieuwkomers
Laagopgeleiden
Taalvaardigheidsniveau A0-A1

Beginniveau

Na de gesprekken met de opdrachtgever over de opzet van een traject, worden de deelnemers uitgenodigd voor een individuele intake en een intaketoets. Aan de hand van deze intake en de toets wordt het beginniveau bepaald.

Lesmateriaal

ATOR heeft speciaal voor deze doelgroep een aantal thematische lesmodules ontwikkeld, die geënt zijn op taal in de wijk.

Cursusduur

De cursusduur hangt van veel factoren af, onder meer van het opleidingsniveau in het land van herkomst, het beginniveau Nederlands, persoonlijke factoren als leertempo, leermogelijkheden. Daarnaast wordt de duur bepaald door de mogelijkheden die de opdrachtgever biedt.
Tijdens en ook aan het eind van het cursustraject vindt een toetsing plaats. De voortgang wordt besproken en gerapporteerd aan de opdrachtgevers.

Programmaonderdelen

  • Nederlands als tweede taal
  • communicatieve en sociale vaardigheden
  • maatschappijoriëntatie
  • eventueel: beroepenoriëntatie en rekenen

Samenwerking met opdrachtgevers

ATOR streeft naar een nauwe samenwerking met de opdrachtgevers zoals de gemeentelijke inburgeringsorganisaties, gemeentelijke sociale diensten, het RBA, het UWV, het bedrijfsleven, maatschappelijk werk etc. Met verwijzers en intermediairen worden afspraken gemaakt over trajecten, rapportage en voortgangsadviezen.

Kosten

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Neem dan contact op met ons.


Alle cursussen voor anderstaligen  neem contact op

Activiteiten in Marokko


Coachreis Marokko

Bootcamp Marokko


Open trainingen voorjaar 2018

Oplossingsgericht coachenWat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2018 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.