Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Alle trainingen

Coaching

Trainingen anderstaligen

Nt2


 

Nederlands als tweede taal voor anderstalige artsen en verpleegkundigen

Deze training is bestemd voor buitenlandse artsen en verpleegkundigen die beschikken over een behoorlijk taalvaardigheidsniveau (bijvoorbeeld B2-C1), maar nog steeds het gevoel hebben dat het contact met patiënten belemmerd wordt door hiaten in de taalvaardigheid.

In deze training de deelnemers hoe zij op adequate wijze gesprekken kunnen voeren met patiënten, hun familieleden/verzorgers en collega's. De gespreksvaardigheid staat daarbij centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan luistervaardigheid en interpretatie van taaluitingen. De culturele aspecten die een rol spelen bij het werk in de Nederlandse gezondheidszorg komen daarbij uitgebreid aan de orde.

Resultaat

Aan het eind van deze training kunnen de deelnemers op adequate wijze gesprekken voeren met patiënten en hun familieleden/verzorgers over allerlei zaken die met het ziekteverloop te maken hebben. Daarnaast zijn zij in staat om overleg te voeren met collega's over de dagelijkse werkpraktijk. Zij hebben daarbij kennis genomen van culturele aspecten van de Nederlandse gezondheidszorg.

Ontwikkelde competenties: cliëntgerichtheid, interculturele sensiviteit, mondelinge uitdrukkingsvaardigheid.

Methode

Uitgangspunt van deze training is competentiegericht opleiden en leren door doen. De docent/trainer zal altijd aansluiten bij het huidige taalvaardigheidsniveau en vooraf  bespreken welke doelen behaald moeten worden. Samen met de deelnemers wordt een planning gemaakt voor de realisatie van deze doelen. Tijdens de training zal veel aandacht gegeven worden aan taalproductie. De deelnemers zullen dus veel oefenen in verschillende communicatieve situaties. Daarbij wordt vooral uitgegaan van cases uit de eigen werkpraktijk.

Het lesmateriaal wordt zoveel mogelijk op maat gemaakt. Dat wil zeggen, dat de wensen en behoeften van de deelnemers erin verwerkt worden.

Omvang/frequentie

Afhankelijk van beginniveau, leerwensen en leerdoelen van de deelnemers.

Soort cursus

De training wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven (in-company).

Kosten

De kosten van deze training zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal deelnemers en de tijdsinvestering. Wilt u een vrijblijvende offerte of meer informatie over deze training? Neem dan contact met ons op.


Alle cursussen voor anderstaligen  neem contact op

Activiteiten in Marokko


Coachreis Marokko

Bootcamp Marokko


Open trainingen voorjaar 2018

Oplossingsgericht coachenWat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2018 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.