Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Alle trainingen

Coaching

Trainingen anderstaligen

Nt2


 

Nederlands als tweede taal

ATOR verzorgt al jaren diverse cursussen op het gebied van Nederlands als tweede taal. Het opleidingsniveau in het land van herkomst varieert bij onze cursisten van geen onderwijs tot en met een universitaire opleiding. De uitstroomdoelen van onze cursussen zijn:

  • Sociale redzaamheid
  • Ongekwalificeerde professionele redzaamheid
  • Gekwalificeerde professionele redzaamheid
  • Educatieve redzaamheid

Wij gaan uit van competentiegericht onderwijs en functionele taalvaardigheid. Dat wil zeggen dat de cursisten het geleerde direct in de praktijk kunnen toepassen. Daarbij worden de volgende competenties geoefend: mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, mondelinge presentatie, (schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid), leervaardigheid, zelfstandig werken, communicatieve en sociale vaardigheden, aanpassingsvermogen, doorzettingsvermogen, initiatief nemen.

De cursussen worden altijd op maat gemaakt na overleg met de opdrachtgever. Ook de locatie hoeft geen probleem te zijn. De docenten van ATOR zijn zeer flexibel inzetbaar. We geven de cursussen niet alleen op onze eigen locaties, maar ook in de regio en zelfs in door de opdrachtgever aangewezen ruimtes, zoals moskeeën en wijkcentra.

De cursusduur hangt van veel factoren af, onder meer van het opleidingsniveau in het land van herkomst, het beginniveau Nederlands, de intensiteit van de opleiding, persoonlijke factoren als leertempo, leermogelijkheden, beschikbare tijd en van het gewenste uitstroomdoel. Daarnaast wordt de duur bepaald door de mogelijkheden die de intermediair/opdrachtgever biedt.

ATOR streeft naar een nauwe samenwerking met de opdrachtgevers zoals de gemeentelijke inburgeringsorganisaties, gemeentelijke sociale diensten, het RBA, het UWV, het bedrijfsleven, maatschappelijk werk etc. Met verwijzers en intermediairen worden afspraken gemaakt over trajecten, rapportage en voortgangsadviezen.

De kosten van deze training zijn afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal deelnemers en de tijdsinvestering.

Wij geven u graag meer informatie en/of een vrijblijvende offerte.

 

Alle cursussen voor anderstaligen  

neem contact op

Activiteiten in Marokko 

  • najaarsretraite in oktober (informatie komt later)

Open trainingen najaar 2019 (data en planning komen later)

  • Oplossingsgericht coachen
  • Motiverende gespreksvoering
  • Basis coachingsvaardigheden
  • Coaching en psychologie


Wat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2019 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.