Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Alle trainingen

Coaching

Trainingen anderstaligen

Nt2


 

Coachingsvaardigheden

U werkt met mensen en die wilt u echt 'in beweging' brengen. U wilt hun effectiviteit vergroten door middel van coaching. Maar u voelt zich nog niet helemaal klaar om als coach aan de slag te gaan. Er ontbreekt nog iets. Daarom wilt u leren hoe u verschillende coachingstechnieken en -instrumenten effectief kunt hanteren. 

Herkent u zich hierin? Dan zijn onze modules 'Basis coachingsvaardigheden', 'Psychologie en coaching' en 'De eigen coachpraktijk' wellicht iets voor u. 

In deze modules ontwikkelt u zich tot professioneel coach: u krijgt inzicht in uw eigen kracht als coach en hoe deze kracht op natuurlijke wijze in te zetten. Bovendien leert u hoe u een verbinding legt tussen psychologie en uw rol als coach. U krijgt niet alleen inzicht in psychologische processen, maar u ontwikkelt ook een diepgaand zelfinzicht. Hierdoor kunt u anderen op professionele wijze begeleiden tot verandering.

In de module 'Basis coachingsvaardigheden' (3 dagen) ontwikkelt u een eigen visie op coachen, leert u effectief en ontwikkelingsgericht vragen stellen, luisteren op verschillende niveaus, feedback geven e.d. Daarnaast oefent u met het voeren van coachingsgesprekken. 

De module 'Psychologie en coaching' (3 dagen) richt zich op de psychologische aspecten en gedragsverandering. U leert hoe u verschillende psychologische modellen voor gedragsverandering kunt toepassen en u krijgt meer inzicht in theorieën uit de sociale psychologie, persoonlijkheidsleer, groepsdynamica en positieve psychologie.

In de laatste module 'De eigen coachpraktijk' (2 dagen) leert u hoe u als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat met een eigen coachpraktijk. In deze module gaat het om het vinden van een eigen niche, het zich onderscheiden als coach, wat er allemaal komt kijken bij het opzetten van een eigen praktijk e.d.

Vaardigheden aanleren is vooral een kwestie van doen. Onze aanpak is gericht op 'leren door doen' en 'doen wat werkt'. Dat gebeurt vooral tijdens de bijeenkomsten, maar u krijgt ook 'huiswerkopdrachten'. Voor het bestuderen van de theorie en het maken van opdrachten moet u rekenen op een tijdsinvestering van 5 uur per week. Door de praktijkopdrachten wordt u gestimuleerd om het geleerde direct in de praktijk te brengen en hierop te reflecteren.

De oefeningen en opdrachten worden zo veel mogelijk op uw eigen leerdoelen afgestemd. U oefent dan ook zo veel mogelijk met reële coachingssituaties uit uw eigen werkpraktijk. U leert zó wat voor uw eigen werk van belang is.

Onze trainingen staan garant voor een professionele en resultaatgerichte aanpak. Voordat u aan een module begint, is er een intake waarbij uw leerdoelen en -wensen in kaart gebracht worden. 

Wilt u meer informatie over dit leertraject? Neem dan contact op met Caroline Heijmans 06-28343310 of heijmans@ator-opleidingen.nl. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier (zie knop hieronder).


Professioneel begeleiden    neem contact op

Activiteiten in Marokko 

  • najaarsretraite in oktober (informatie komt later)

Open trainingen najaar 2019 (data en planning komen later)

  • Oplossingsgericht coachen
  • Motiverende gespreksvoering
  • Basis coachingsvaardigheden
  • Coaching en psychologie


Wat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2019 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.