Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact
Producten

Training 'Switch-com'
(de ondernemende leerkracht)

 

 

Interessante links

Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

 

De ondernemende leerkracht

Ondernemen start met inspiratie, ambitie en durf om te netwerken! Ondernemerschap omvat vaardigheden als presenteren, communiceren, plannen en organiseren, en attitudes als creativiteit, klantgerichtheid, passie, innovatiedrang en durf om in actie te komen. Ondernemende mensen dragen bij aan een sterke samenleving.

Goed beschouwd is het leraarschap een ondernemende bezigheid. Een leerkracht verdient immers zijn geld met het overdragen van kennis en om die overdracht goed te laten slagen zet de leerkracht zichzelf als instrument in. Per definitie een creatief proces waarbij steeds wordt afgestemd met de ontvanger. Toch hebben de meeste leerkrachten nog niet zo veel met ondernemendheid en ondernemerschap.

Dat is onterecht, want ondernemend onderwijs heeft veel voordelen. Door het uitdragen van de eigen professionaliteit en het benutten van de externe expertise creëert een ondernemende leerkracht waarde in termen van uitdagend onderwijs, een hoger leerrendement en een toegenomen motivatie bij de leerlingen. Er ontstaat een afwisselende en dynamische werkomgeving voor de leerkracht (of het team). Bovendien zorgt het voor een onderscheidend profiel van de school.

Ondernemend zijn gaat over gedrag en daagt school, leerkracht en leerling uit om samen met partners op zoek te gaan naar realistische toepassingsmogelijkheden. Dit betekent dat de boeken iets vaker dicht blijven en dat partners uit de directe omgeving van de school betrokken worden bij het onderwijs. Op die manier ontstaat er een nieuwe dynamiek: de eigen professionaliteit van binnen naar buiten, én de externe expertise van buiten naar binnen.

Ondernemerschap is niet alleen een houding. Het gaat ook om vaardigheden. En die kun je je eigen maken door scholing en training.

Samenwerking ATOR en Stichting Grijp de Buitenkans

ATOR heeft een raamovereenkomst gesloten met Stichting Grijp de Buitenkans voor samenwerking op het gebied van ondernemend onderwijs. In eerste instantie starten we met Switch.com, een maatwerktraining voor onderwijsgevenden. De training omvat twee dagen waarin de volgende activiteiten centraal staan:

  • hoe ideeën om te zetten in daden
  • hoe kansen te herkennen en benutten
  • hoe anderen (collega’s, leerlingen/studenten) te motiveren en bewegen
  • persoonlijk en passievol presenteren
  • een effectieve en efficiënte communicatiestijl hanteren

Meer informatie over ondernemend leren?
Neem contact op met Caroline Heijmans MSc 06-28343310


Buitenkans is mogelijk gemaakt door SLO, Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling en het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

Activiteiten in Marokko 

  • najaarsretraite in oktober (informatie komt later)

Open trainingen najaar 2019 (data en planning komen later)

  • Oplossingsgericht coachen
  • Motiverende gespreksvoering
  • Basis coachingsvaardigheden
  • Coaching en psychologie


Wat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2019 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.