Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Alle trainingen

Coaching

Trainingen anderstaligen

Nt2


 

Voordelen van coaching

Voordelen

U krijgt unieke aandacht voor die aspecten waarin u zich wilt ontwikkelen. De coaching sluit aan bij uw eigen manier van leren. Bovendien kan de coaching plaatsvinden op de momenten die u uitkomen. Coaching kan overal plaatsvinden: bij u op kantoor of op het kantoor van de coach. Er zijn ook mogelijkheden voor bijvoorbeeld ‘wandelend coachen’, waarbij u en uw coach gebruik maken van een natuurlijke omgeving.

Persoonlijke coaching is helemaal geënt op uw leerwensen en –doelen. Uitgangspunt is oplossingsgericht werken. Deze methodiek richt zich op het onderkennen van problemen, het verhelderen van doelen en het ‘doen wat werkt’. De grondhouding is daarbij positief: we gaan uit van de competenties waarover onze deelnemers al beschikken en de doelen die zij zichzelf stellen.

In de praktijk blijkt dat medewerkers die gecoacht worden in relatief korte tijd een enorme ontwikkeling doormaken. De effecten van die ontwikkeling zijn ook op langere termijn nog steeds merkbaar.

Het is bij persoonlijke coaching ook niet de bedoeling dat u onderuitgezakt de leerstof kunt consumeren. U wordt continu geprikkeld om verder te gaan. Daarbij hebt u wel de tijd om uw leerpunten op uw eigen manier te onderzoeken en eigen te maken. Het leerproces wordt daarbij aangestuurd door de terugkoppeling van uw successen en de punten die nog niet goed aanvoelen.

Activiteiten in Marokko 

  • najaarsretraite in oktober (informatie komt later)

Open trainingen najaar 2019 (data en planning komen later)

  • Oplossingsgericht coachen
  • Motiverende gespreksvoering
  • Basis coachingsvaardigheden
  • Coaching en psychologie


Wat anderen zeggen:

"Ik heb deze training als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van Bimbola: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." 
Y. Kruis (Bimbola)

"Alleen maar positief: goede, open sfeer (altijd belangrijk!) en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." 
A. Hofman (Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." 
A. Spek (Quadrant)

© 2019 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.