Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Training & opleiding

Coaching

E-learning

 

Neem contact op

Onze visie op leren

ATOR houdt zich bezig met de voortdurende kwaliteitsverbetering van mensen binnen en buiten arbeidsorganisaties. Wij streven daarbij naar maatwerk op het niveau van de deelnemer, de opdrachtgever én de organisatie. Daarom blijven wij permanent in gesprek met deelnemers en opdrachtgevers.

Competentiegericht leren

Het belangrijkste uitgangspunt van ATOR is Competentiegericht leren. Het woord ‘competentie’ heeft verschillende betekenissen. Wij zien een competentie als een specifieke combinatie van kennis, inzichten, vaardigheden, houdingen en persoonlijke eigenschappen. Competenties zijn zichtbaar in de dagelijkse werkpraktijk. ATOR helpt u deze competenties te bepalen, op elkaar af te stemmen en te ontwikkelen.

Een competentie is echter een abstract begrip, dat niet tot de verbeelding van de meeste mensen spreekt. Daarom is het belangrijk dat deelnemers aan de trainingen en cursussen ervaren wat competenties concreet voor hen kunnen betekenen.

Een ander uitgangspunt is leren = doen. Door praktijkgerichte opdrachten en oefeningen te geven, kunnen wij de deelnemers zetten in een leersituaties waarbij specifieke competenties centraal staan. Zo worden de deelnemers geprikkeld om te experimenteren met ander gedrag en dit te vertalen naar de dagelijkse werkpraktijk.

Ten slotte gaan we ervan uit dat de manier van leren de gewenste manier van werken moet weerspiegelen. Tijdens onze cursussen en trainingen wordt gewerkt aan actief leergedrag en een verantwoorde, initiatiefrijke houding.

Per cursus geven wij aan welke competenties ontwikkeld zullen worden. Voor de beschrijving van deze competenties hebben we een alfabetische lijst opgesteld.

Eigen verantwoordelijkheid

We gaan ervan uit dat iedere deelnemer zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar handelen en leerresultaten. Bij ons kan een deelnemer niet achterover leunen en alleen consumeren. Dit geldt voor alle cursussen en trainingen van ATOR!

Gedragsverandering

In alle cursussen en trainingen van ATOR staat gedragsverandering centraal. ATOR vertaalt de vragen van de deelnemers in praktische leeropdrachten. De deelnemer wordt geconfronteerd met de effecten van eigen gedrag en wordt vervolgens gestimuleerd te experimenteren met alternatieven. Op deze manier wordt nieuw gedrag ontwikkeld dat past bij de deelnemer en diens organisatie. Het gaat dus niet om het aanleren van allerlei tips & trucs.

Leeractiviteiten

Bij ATOR hanteren we een combinatie van verschillende leeractiviteiten. De verscheidenheid van leermiddelen en leerstijlen is groot: persoonlijke intake, persoonlijk cursusplan, huiswerkopdrachten, trainingsdagen, intervisie en coaching.
Ook e-learning behoort in de nabije toekomst tot de mogelijkheden. Tot nu toe gebruiken we het internet voor het insturen van opdrachten (per e-mail).

Leren op de werkplek

Het uiteindelijke doel van onze trainingen en cursussen is gedragsverandering en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Die moeten uiteindelijk hun weerslag krijgen op de werkplek. Wij zijn daarom ook voorstanders van leren op het werk, met andere woorden: het integreren van leren met de werkpraktijk. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van praktijksimulaties. Het gaat er uiteindelijk om dat de deelnemer in het werk beter gaat functioneren.

Nieuws

Op 1 september aanstaande start ATOR als vanouds met groepstrainingen. Daarbij houden we ons natuurlijk aan de anderhalvemeterregel van de overheid. We werken in kleine groepen (max. 8 deelnemers).
>>Lees verder 


Wat anderen van ons zeggen:

"Ik heb de training 'Effectief leiding geven' als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van onze organisatie: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt goed in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." (Y. Kruis - Bimbola)

"Alleen maar positief: goede en open sfeer (altijd belangrijk!), en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." (A. Hofman, Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." (A. Spek, Quadrant)

© 2021 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.