Over ATOR
Producten
Voor wie?
Digitale leeromgeving
Contact

Advies

Training & opleiding

Coaching

E-learning

 

Neem contact op

Onze aanpak

Om tot een optimaal resultaat te komen, is een gedegen voorbereiding, tussentijdse evaluaties en een goede follow-up van essentieel belang. ATOR hanteert daarbij de volgende procedure:

1. Voortraject

 • oriënterend gesprek met de opdrachtgever
 • opdracht tot het maken van een offerte/cursusvoorstel
 • inventarisatie van de leerdoelen en –wensen:
  • intakegesprekken met de belanghebbenden
  • gesprekken met direct leidinggevenden
 • analyse van de beginsituatie:
  • intakegesprekken
  • toetsing beginniveau

2. Voorstel

Aan de hand van de gesprekken en de toetsing schatten wij in hoeveel tijd nodig is om de gewenste doelen te bereiken. Per cursus/training is al een indicatie gegeven van de tijdsduur, maar in sommige gevallen zal daarvan moeten worden afgeweken. Dit gebeurt altijd in overleg met de opdrachtgever. Daarna volgt een uitgebreid cursusvoorstel waarin de volgende zaken beschreven zijn:

 • gegevens van de deelnemers
 • beginsituatie
 • leerwensen
 • doelstellingen
 • aanpak/methodiek
 • didactische uitgangspunten
 • programma
 • aantal dagdelen en frequentie
 • kosten
 • betalingswijze
 • algemene voorwaarden

3. Akkoord

Als het voorstel akkoord bevonden is, kan de cursus/training starten binnen de afgesproken termijn.

4. Tijdens de cursus/training

Aan het begin krijgen de deelnemers informatie over de gang van zaken tijdens de cursus/training (rooster, cursusreglement en/of afspraken die gemaakt zijn met de opdrachtgever over terugkoppeling e.d.). Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over de afspraken t.a.v. de cursus. Daarnaast wordt regelmatig contact opgenomen met de opdrachtgever over de resultaten, presentie, inzet en motivatie.

5. Voortgang en evaluatie

Zowel tijdens de cursus/training als aan het eind ervan wordt een evaluatie gemaakt. Hierin komen voortgang, inzet, motivatie e.d. aan de orde. Ook de deelnemers ontvangen aan het eind van de cursus/training een evaluatieformulier waarop zij hun bevindingen kunnen noteren.

6. Certificaat of diploma

Aan het eind van de cursus/training krijgen de deelnemers een instituutscertificaat.

7. Follow-up

Wij willen graag zien hoe de cursus/training geïmplementeerd is in de organisatie. We nemen dan ook altijd achteraf contact op met de leidinggevenden en/of deelnemers. Eventueel kunnen wij daarbij nog van dienst zijn met advies.

Nieuws

Op 1 september aanstaande start ATOR als vanouds met groepstrainingen. Daarbij houden we ons natuurlijk aan de anderhalvemeterregel van de overheid. We werken in kleine groepen (max. 8 deelnemers).
>>Lees verder 


Wat anderen van ons zeggen:

"Ik heb de training 'Effectief leiding geven' als heel prettig ervaren. Voldoet aan de waarden van onze organisatie: prikkelend, warm, plezier, doordacht en betrouwbaar. De trainer speelt goed in op de kwaliteiten van de managers. Ik ben met heel veel plezier naar de bijeenkomsten gekomen." (Y. Kruis - Bimbola)

"Alleen maar positief: goede en open sfeer (altijd belangrijk!), en de trainer was bekwaam, betrokken en duidelijk." (A. Hofman, Reclassering Nederland)

"Ik heb de trainer ervaren als prettig en gedreven. De sfeer was veilig, respectvol en gezellig." (A. Spek, Quadrant)

© 2021 ATOR Opleidingen - All rights reserved.    Website: Web Chemistry.